DİDİM

İçinde ve çevresinde turistik anlamda çok değerli olan tarihi eserler,ören yerleri, antik kent kalıntıları ve sahil şeridinde dinlenme tesisleri ile bölgeyi dünya çapında önemli bir turizm merkezi konumuna getirirken bir tarafta Dilek Yarımadası, bir tarafta Menderes Deltası ve Bafa Gölü ile bir tarih, efsane ve doğa ilçesi olduğunu göstermektedir. Yaklaşık 60 km. sahil şeridine sahip olan Didim'in onlarca koyu vardır. Didim; su sporları, balıkçılık, traking, avcılık, tarihi eserler, deniz, güneş ve doğayı sevenlerle, gençlik ve öğrenci turizmi, sağlık amaçlı tedaviler için de ideal bir tatil beldesidir. Alttınkum'da denizimizin üzerinde batan güneşin yarattığı renkler eşine az rastlanacak güzelliktedir. Altınkum kızıl bir hal alır. Deniz, güneş ve kum arayanlar için mükemmel bir sahil beldesidir Didim Altınkum...

AKBÜK

Turizm sektörü, dünyada ve ülkemizde doğa, özgü kimlik ve aktif tatil arayışının giderek arttığı yeni bir süreç içine girmiştir. Ülkemiz sahip olduğu çok zengin doğal değerler ile doğa sporlarına yönelik büyük bir potansiyelide bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada şeklindedir ve kıyı turizmi açısından oldukça önemlidir. Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi yatçıların her gece değişik, özel demir atacaklarıkoy, körfez ve plajların hazinesidir. Yatçılık Türkiye'de oturanlar ve ziyaretçiler için popüler bir etkinliktir. Geçen kırk yılda sanayi gelişme göstermiş, İstanbul ile Antalya arasında kıyı çizgisi bugün çok sayıda Marino ile doludur. Bunlar muhimmat, önemli tatil merkezi ve güvenli limanlarda kıyıya çıkma imkanı sağlamakta ve eğlence mahalleri oluşturmaktadırlar. Demir atılacak yerlerden biri, güzel manzaralı Akbük'tür. Sedir Adası böcek kabuklarından kaynaşan kum ile plajın ve körfezin karşı yakasındaki Kıran Dağının manzarasını ön plana çıkarmaktadır. Dünya çapında maximum oksijen ve sıfıra yakın nem oranı ile Akbük, sağlıklı turizminde merkezlerinden biridir... Sualtı ürünlerinin çeşitliliği ve ucuzluğu Akbük'ün önemli özelliklerinden biridir...

Tarihi Eserler
Athena Tapınağı, Tiyatro, Bouleuterion (Meclis Binası), Prytaneion (Yürütme Kurulu Binası), Kutsal Stoa/Galeri, Agora, Gimnazyumlar, Stadyum, İskender Evi, Zengin Evleri, Zeus Olympos Temeno'su, (Temeno: Tapınakları çevreleyen kutsal alan) Mısır Tanrıları Temeno'su, Demeter Tapınağı, Kent Surları, Kuzey Tepedeki Akropol. Zeus ve Leto'nun oğlu güneş, İşik, müzik ve kehanet tanrıs?ıApollon, kökeni Hititler'e kadar inen bir Anadolu Tanrısıdır. Tanrı Apollon bir gün, Didim yöresinde çobanlık yapan Brankhos'a rastladı. Ondan çok hoşlandı ve ona biliciliğin (kehanetin) sırlarını öğretti. Çoban Brankhos, bugün Apollon Tapınağı'nın yerinde bulunan defne ormanı ve su kaynağının yanında, Apollon adına ilk tapınağı kurdu. Zaman içinde Brankhos soyundan gelenler "Brankhitler" olarak anıldılar ve çok uzun süre Apollon Tapınağı'nın yöneticiliğini yaptılar. Didyma", "Brankhidai" (Brankhitler ülkesi) olarak da adlandırılmaktadır. Didim sözcüğü, "İKİZ KARDEŞ" anlamındadır. Tanrı Apollon, Tanrıça Artemis'in ikiz kardeşidir. Artemis adına Efes'de, bugün dünyanın yedinci harikası kabul edilen "Artemis Tapınağı" vardır. Milet-Apollon Tapınağı arasında uzanan KUTSAL YOL" sonunda bir mola noktası"Artemis Kutsal Alanı" bulunmaktadır. M.Ö. 7. ve 6. yüzy?lda Apollon tapınağının ünü çok yaygındı. Mabet, Antik dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden biriydi. M.Ö. 6. yy.'da Milet ve Didim arasında "KUTSAL YOL" yapılmış, Apollon'un tunç heykeli Mabet'e hediye edilmiştir. Milet sikkelerinde bu heykel yer almaktadır. Apollon tapınağının yapımı M.Ö. 8.yy.'a kadar iner. İyon nizamındaki bu tapınak, 35x85 m. ölçülerinde olup, M.Ö. 494 yılında "LADE DENİZ SAVAŞI"ndan sonra Persler tarafından yağmalanarak, Tanrı Apollon'un "Kanakhos" tarafından tapılan tunç heykeli "Ekbatana"ya (İRAN) götürülmüştür. Tahrip edilen tapınağın yerine, Hellenistik dönemde "Büyük İskender"in katkısıyla daha büyüğü yapılmaya başlanmıştır. Eserin mimarları, "Milet'li Daphnis" ile "Efes'li Paionios"tur. Paionios, Efes'teki Artemis Tapınağı'nın da mimarıdır. Tapınağın yapımına yardım eden Suriye Kralı "Selevkos", Ekbatana'ya götürülen Apollon heykelini geri getirtmiştir. Yeni yapılan ve bugün gördüğümüz tapınağın ölçüleri yaklaşık 109x51 m.dir.